Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

516 087 155
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt e-mail

kontakt@bhpproject.pl

Szkolenia BHP Busko Zdrój, Usługi PPOŻ Busko Zdrój, Szkolenia pierwsza pomoc Busko Zdrój

Na podstawie art. 237 pkt.5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia w dziedzinie BHP. Aby spełnić wymagania przepisów, a przede wszystkim przekazać pracownikowi wiedzę niezbędną dla bezpieczeństwa jego pracy – przeprowadź:

  • Instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników – celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • Szkolenie okresowe – szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Przeprowadzamy szkolenie okresowe dla:

  • osób kierujących pracownikami (kierownik, majster, brygadzista, itp.) nie później niż 6 miesięcy od objęcia stanowiska, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat
  • osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat
  •  osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 3 lata

Jeżeli w Twoim zakładzie występuje szczególnie dużo zagrożeń dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadzaj szkolenia nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Szkolenia  prowadzimy na terenie miasta Busko Zdrój ale również na terenie województw takich jak: małopolska, podkarpackie oraz mazowieckie.

Obsługa BHP

Usługi PPOŻ

Pierwsza pomoc

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT

W ofercie naszego Centrum Szkoleniowego BHP PROJECT znajdą Państwo usługi z zakresu szkoleń BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.

W oparciu o bogatą wiedzę i zdobyte doświadczenie, jesteśmy przekonani że sprostamy oczekiwaniom każdego Klienta. Satysfakcja i zadowolenie Klienta stanowi dla nas najwyższą
wartość.

Wszystkie nasze szkolenia BHP i inne kursy charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym. Monotonii wystrzegamy się jak ognia, dlatego gwarantujemy, że żaden uczestnik nie będzie znudzony podczas kursu.

Terenem naszych działań jest nie tylko miasto Busko Zdrój, gdzie znajduje się nasza siedziba, ale również ościenne województwa, takie jak: małopolskie, mazowieckie oraz podkarpackie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.