Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

Kwalifikacje

Paweł Górecki – Specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony PPOŻ, Audytor wewnętrzny ISO 45001
Z wykształcenia magister Ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Odbył szkolenie dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej  w Warszawie oraz szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy.

Doświadczenie BHP zdobył na przestrzeni wielu lat, głównie w sektorze prywatnym oraz państwowym, pracując na stanowiskach, takich jak: Starszy Inspektor BHP oraz Specjalista ds. BHP – pełniąc obowiązki służby BHP.
W latach 2015-2018 pracował u Partnera Handlowego Grupy Polskie Składy Budowlane na stanowisku Specjalista ds. BHP, obsługując 14 sklepów ,,PSB Mrówka” na terenie całej Polski.
W listopadzie 2018 roku podjął decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej pt.:

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT Paweł Górecki