Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Cena:100.00 

E-szkolenia dla nauczycieli to wygodny sposób na przeprowadzenie wymaganego na tym stanowisku kursu BHP. Bez względu na rodzaj placówki oświatowej każdy jej pracownik musi znać przepisy BHP. Wiąże się to z ukończeniem szkolenia BHP dla nauczycieli, które można z powodzeniem zrobić on-line dzięki naszej ofercie. Pozwoli to ograniczyć konieczne koszty organizacyjne w szkole lub uczelni.

Kategoria:

Opis

Kto prowadzi szkolenie?
Szkolenie jest stworzone przez specjalistów bhp, prawa pracy, ratowników medycznych oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 Gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie odbywa się przez internet, więc o czasie i miejscu szkolenia decyduje użytkownik. W każdej chwili możesz je przerwać i powrócić do miejsca, w którym skończyłeś(aś). Na ukończenie szkolenia masz 30 dni z nieograniczoną w tym czasie liczbą logowań przez 24h na dobę.

 

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2.  metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3.  kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4.  postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Program szkolenia dla Nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy nauczycieli z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny i inne urządzenia biurowe.

 1. Postępowanie w razie wypadków, w tym uczniów i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla nauczycieli wystawiamy zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099 ). Po zaliczeniu egzaminu końcowego, wystawimy i bezpłatnie prześlemy zaświadczenie pocztą.

Jaka jest ważność szkolenia?
Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli, odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Czy szkolenie jest opodatkowane?
Szkolenie jest zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Ustawy o VAT.

Etapy odbycia szkolenia online

Wybierz szkolenie, które Cię interesuje

1

Wejdź na stronę wybranego szkolenia i dodaj je do koszyka

2

Przejdź przez proces zakupu

3

Po opłaceniu zamówienia, na podany adres mailowy wysłane zostaną dane dostępu do szkolenia

4

Wykonaj szkolenie

5

Przystąp do egzaminu online

6

Pozytywne zaliczenie egzaminu automatycznie wygeneruje certyfikat

7

 Masz pytania jak działają szkolenia online?

Zadzwoń!

+48 516 087 155