Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

Cena:100.00 

Zamów internetowe szkolenie BHP dla pielęgniarek i lekarzy, dzięki któremu zaoszczędzisz czas oraz pieniądze. BHP w służbie zdrowie ma szczególnie znaczenie – w placówkach tego typu ryzyko zawodowe jest znaczące, dlatego znajomość przepisów jest niezbędna, aby zapobiegać wypadkom i wiedzieć, jak postępować w sytuacjach nagłych. Ma to znaczenie nie tylko dla pracowników służby zdrowia np. fizjoterapeutów czy rehabilitantów, ale także dla bezpieczeństwa pacjentów i podopiecznych.

Kategoria:

Opis

Kto prowadzi szkolenie?

Szkolenie jest stworzone przez specjalistów bhp, prawa pracy, ratowników medycznych oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 

 Gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie odbywa się przez internet, więc o czasie i miejscu szkolenia decyduje użytkownik. W każdej chwili możesz je przerwać i powrócić do miejsca, w którym skończyłeś(aś). Na ukończenie szkolenia masz 30 dni z nieograniczoną w tym czasie liczbą logowań przez 24h na dobę.

 

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności

z zakresu:

 1.  oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2.  metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Program szkolenia dla Pracowników służby zdrowia i innego personelu medycznego:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
 2. a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 3. b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 4. c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 5. d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 6. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 7. Problemy związane z organizacją stanowisk personelu medycznego, narażonego na działanie czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia.
 8. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników służby zdrowia, wystawiamy zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099 ). Po zaliczeniu egzaminu końcowego, wystawimy i bezpłatnie prześlemy zaświadczenie pocztą.

Jaka jest ważność szkolenia?

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby zdrowia, odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Czy szkolenie jest opodatkowane?

Szkolenie jest zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Ustawy o VAT.

Etapy odbycia szkolenia online

Wybierz szkolenie, które Cię interesuje

1

Wejdź na stronę wybranego szkolenia i dodaj je do koszyka

2

Przejdź przez proces zakupu

3

Po opłaceniu zamówienia, na podany adres mailowy wysłane zostaną dane dostępu do szkolenia

4

Wykonaj szkolenie

5

Przystąp do egzaminu online

6

Pozytywne zaliczenie egzaminu automatycznie wygeneruje certyfikat

7

 Masz pytania jak działają szkolenia online?

Zadzwoń!

+48 516 087 155