Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Cena:70.00 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych w trakcie rozpoczynania pracy w danym zakładzie, powinni odbyć wstępne szkolenie bhp. Tematyka naszego kursu porusza specyfikę pracy przy obsłudze monitorów ekranowych oraz pozwala poznać podstawowe zasady ergonomii i prawidłowo ocenić zagrożenia występujące w pracy biurowej, pracy zdalnej jak i  podczas obsługi urządzeń biurowych oraz zapoznać się zasadami poruszania po zakładzie pracy.

Kategoria:

Opis

Kto prowadzi szkolenie?
Szkolenie jest stworzone przez specjalistów bhp, prawa pracy, ratowników medycznych oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

Gdzie odbywa się szkolenie?
Szkolenie odbywa się przez internet, więc o czasie i miejscu szkolenia decyduje użytkownik. W każdej chwili możesz je przerwać i powrócić do miejsca, w którym skończyłeś(aś). Na ukończenie szkolenia masz 30 dni z nieograniczoną w tym czasie liczbą logowań przez 24h na dobę.

 

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

 1. a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
  b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
  c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż
  d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
  e)  z zakładem pracy.


Szkolenie wstępne bhp, w tym instruktaż ogólny może przeprowadzić również sam pracodawca, który ukończył szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp.

Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami, mająca aktualne szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Program szkolenia dla Pracowników rozpoczynających pracę w administracji – szkolenie wstępne:

 1. Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 2. Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.
 5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.
 6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego.
 8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.
 9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.
 10. Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?

Karta szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny w dziedzinie bhp, wystawiamy zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099 ). Po zaliczeniu egzaminu końcowego, wystawimy i bezpłatnie prześlemy zaświadczenie pocztą.

Jaka jest ważność szkolenia?
Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny w dziedzinie bhp odbywa się przy zatrudnianiu nowego pracownika. Ważne  jest do 12 miesięcy, natomiast dla osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia.
Czy szkolenie jest opodatkowane?
Szkolenie jest zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Ustawy o VAT.

Etapy odbycia szkolenia online

Wybierz szkolenie, które Cię interesuje

1

Wejdź na stronę wybranego szkolenia i dodaj je do koszyka

2

Przejdź przez proces zakupu

3

Po opłaceniu zamówienia, na podany adres mailowy wysłane zostaną dane dostępu do szkolenia

4

Wykonaj szkolenie

5

Przystąp do egzaminu online

6

Pozytywne zaliczenie egzaminu automatycznie wygeneruje certyfikat

7

 Masz pytania jak działają szkolenia online?

Zadzwoń!

+48 516 087 155