Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Cena:70.00 

Wybierz stworzony przez nas kurs udzielania pierwszej pomocy, który dla wygody Twoich pracowników jest dostępny przez internet. Każda zatrudniona osoba powinna być przeszkolona z zasad reagowania na wypadki i sytuacje zagrażające życiu, dzięki czemu może być pewna, iż ma niezbędną wiedzę, która pomoże skutecznie udzielić pomocy przedmedycznej czy wezwać odpowiednie służby. Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników jednocześnie wyjaśni wszelkie wątpliwości, które mogą wystąpić podczas sytuacji nagłych. Szczególnie polecamy nasze szkolenie pracownikom przebywającym w środowisku, w którym ryzyko wystąpienia wypadków jest wysokie.
Ponadto szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy.

Kategoria:

Opis

Kto prowadzi szkolenie?
Szkolenie jest stworzone przez specjalistów BHP, prawa pracy, ratowników medycznych oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 Gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie odbywa się przez internet, więc o czasie i miejscu szkolenia decyduje użytkownik. W każdej chwili możesz je przerwać i powrócić do miejsca, w którym skończyłeś(aś). Na ukończenie szkolenia masz 30 dni z nieograniczoną w tym czasie liczbą logowań przez 24h na dobę.

 

 Cel szkolenia?

Celem kursu online jest nabycie wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych. Kurs przygotowuje uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach. Każdy przeszkolony pracownik powinien umieć zareagować w razie wypadków i stanu zagrożenia życia, które mogą wystąpić w miejscu pracy i nie tylko. Każda osoba po odbyciu kursu powinna potrafić przede wszystkim prawidłowo ocenić sytuację, skutecznie wezwać pomoc oraz w razie konieczności, powinna umieć bezpiecznie i samodzielnie udzielić pierwszej pomocy, która może uratować życie.

 

Program szkolenia dla osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
 • omdlenie
 • napady drgawek – padaczka – epilepsja
 • zadławienia
 • oparzenie termiczne
 • uraz głowy i klatki piersiowej
 • złamania
 • skręcenia i zwichnięcia
 • rana urazowa
 • obce ciało w ranie i oku
 • amputacja urazowa
 • porażenie prądem elektrycznym
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • pozycja boczna bezpieczna
 • meldunek wzywania pomocy
 • schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO.
Ja­ka jest waż­ność szko­le­nia?
Sz­ko­le­nie z pierw­szej po­mo­cy jest waż­ne bez­ter­mi­no­wo. Za­le­ca się, aby część prak­tycz­ną okre­so­wo po­wta­rzać co 2–3 la­ta.

Etapy odbycia szkolenia online

Wybierz szkolenie, które Cię interesuje

1

Wejdź na stronę wybranego szkolenia i dodaj je do koszyka

2

Przejdź przez proces zakupu

3

Po opłaceniu zamówienia, na podany adres mailowy wysłane zostaną dane dostępu do szkolenia

4

Wykonaj szkolenie

5

Przystąp do egzaminu online

6

Pozytywne zaliczenie egzaminu automatycznie wygeneruje certyfikat

7

 Masz pytania jak działają szkolenia online?

Zadzwoń!

+48 516 087 155