Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

Usługi PPOŻ

Co dla Ciebie zrobimy:

 •  opracujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • wykonamy przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • wykonamy przegląd hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych;
 •  skontrolujemy stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego;
 •  wyposażymy nadzorowane obiekty w:
 •  instrukcje przeciwpożarowe;
 •  wykazy telefonów alarmowych;
 •  znaki bezpieczeństwa i ewakuacji;
 •  znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p-poż;
 •  pożarnicze tablice informacyjne;
 •  podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze
 •  przeprowadzimy szkolenie pracowników z zakresu ochrony p-poż;
 •  przeprowadzimy nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
 •  dokonamy regularnych kontroli w zakresie:
 •  przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;
 •  wyposażenia w sprzęt pożarniczy i chemiczne środki gaśnicze oraz poprawności ich oznakowania i usytuowania;
 •  przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę;
 •  dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

Istnieje możliwość odbycia szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji w formie online.

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji – BHP Project Busko Zdrój – szkolenia BHP, PPOŻ, obsługa BHP

Zapraszamy do Współpracy oraz na SZKOLENIA ONLINE