Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

516 087 155
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt e-mail

kontakt@bhpproject.pl

Usługi PPOŻ

Co dla Ciebie zrobimy:

 •  opracujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 •  skontrolujemy stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego;
 •  wyposażymy nadzorowane obiekty w:
 •  instrukcje przeciwpożarowe;
 •  wykazy telefonów alarmowych;
 •  znaki bezpieczeństwa i ewakuacji;
 •  znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p-poż;
 •  pożarnicze tablice informacyjne;
 •  podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze
 •  przeprowadzimy szkolenie pracowników z zakresu ochrony p-poż;
 •  przeprowadzimy nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
 •  dokonamy regularnych kontroli w zakresie:
 •  przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;
 •  wyposażenia w sprzęt pożarniczy i chemiczne środki gaśnicze oraz poprawności ich oznakowania i usytuowania;
 •  przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę;
 •  dróg pożarowych i ewakuacyjnych.